logo loader
top banner banner

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Krzysztof

+48601426945

Katarzyna

+48607318657

biuro@haxel.pl

ul. Lucerny 69

04-687 Warszawa

Haxel Events & Incentive Sp. z o. o.
ul. Lucerny 69, 04-687 Warszawa
NIP 677-10-10-092, REGON 350531350, KRS 0000122602

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200 000 PLN

ZOSTAW NAM DANE – MY SIĘ ODEZWIEMY

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Firma

  Wyrażam zgodę na

  czytaj więcejczytaj mniej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lucerny 69, 04-687 Warszawa (KRS 0000122602) moich danych osobowych podanych w powyżej zamieszczonym formularzu kontaktowym, w celu uzyskania odpowiedzi w sprawie wskazanej przeze mnie w formularzu kontaktowym, w tym na przesłanie informacji na podany adres poczty elektronicznej lub jeśli podano numer telefonu na przekazanie informacji telefonicznie na wskazany numer telefonu.

  Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lucerny 69, 04-687 Warszawa (KRS 0000122602) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej biuro@haxel.pl lub numer telefonu (+ 48) 22 742 05 26 będzie je przetwarzał w celu udzielenia odpowiedzi w sprawie wskazanej w formularzu kontaktowym, na podstawie mojej dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania powyżej określonej czynności. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiedź w sprawie nie będzie mogła być udzielona. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  czytaj więcej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lucerny 69, 04-687 Warszawa (KRS 0000122602) moich danych osobowych podanych w powyżej zamieszczonym formularzu kontaktowym, w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. obejmującego przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z zm.).

  Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lucerny 69, 04-687 Warszawa (KRS 0000122602) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej biuro@haxel.pl lub numer telefonu (+48) 22 742 05 26 będzie je przetwarzał w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. na podstawie mojej dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zgody. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych informacje handlowe nie będą mogły być przesyłane. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.