Kontakt - Haxel Events & Incentive
logo loader
top banner banner

Kontakt

Skontaktuj się z nami

ul. Marysińska 18

04-617 Warszawa

Haxel Events & Incentive Sp. z o. o.
ul. Marysińska 18, 04-617 Warszawa
NIP 677-10-10-092, REGON 350531350, KRS 0000122602

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200 000 PLN

ZOSTAW NAM DANE – MY SIĘ ODEZWIEMY

Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Firma
Zapytanie dotyczy
Załącznik
Wyrażam zgodę na
czytaj więcejczytaj mniej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04-617 Warszawa (KRS 0000122602) moich danych osobowych podanych w powyżej zamieszczonym formularzu kontaktowym, w celu uzyskania odpowiedzi w sprawie wskazanej przeze mnie w formularzu kontaktowym, w tym na przesłanie informacji na podany adres poczty elektronicznej lub jeśli podano numer telefonu na przekazanie informacji telefonicznie na wskazany numer telefonu.

Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04-617 Warszawa (KRS 0000122602) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej biuro@haxel.pl lub numer telefonu (+ 48) 22 742 05 26 będzie je przetwarzał w celu udzielenia odpowiedzi w sprawie wskazanej w formularzu kontaktowym, na podstawie mojej dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania powyżej określonej czynności. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiedź w sprawie nie będzie mogła być udzielona. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
czytaj więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04-617 Warszawa (KRS 0000122602) moich danych osobowych podanych w powyżej zamieszczonym formularzu kontaktowym, w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. obejmującego przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z zm.).

Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04-617 Warszawa (KRS 0000122602) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej biuro@haxel.pl lub numer telefonu (+48) 22 742 05 26 będzie je przetwarzał w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. na podstawie mojej dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zgody. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych informacje handlowe nie będą mogły być przesyłane. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.