logo loader
top banner banner

Polityka Prywatności i Cookies

 

Polityka Prywatności i Cookies

 

Strona www.haxel.pl zwana dalej Stroną należy do Haxel Events & Incentive Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04-617 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122602, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, NIP 677-10-10-092, Regon 350531350. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad korzystania ze Strony, a także wskazujemy jakie dane są gromadzone przez Stronę i na jakich zasadach są przetwarzane. Ponadto przekazujemy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez właściciela Strony w tym, dla tych odwiedzających Stronę, którzy korzystają z naszych usług, zamówili nasze informacje handlowe lub też skierowali do nas pytania poprzez formularz kontaktowy. Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Haxel Events & Incentive Spółka z o.o. otrzymają ponadto dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych jeśli taka potrzeba będzie wynikała z specyfiki poszczególnej podróży.

 

Czym są pliki cookie?

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy:

 

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast.

Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

Pliki Cookies

 

Przez używanie Strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

 

Co to są ciasteczka?

 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego są używane ciasteczka?

 

  • Pomagają by strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
  • Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
  • Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak używana jest strona i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

 

Rodzaje plików Cookies wykorzystywane na stronie.

 

RODZAJ PLIKU COOKIE NAZWA PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
sesyjne qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress) Przechowywanie identyfikatora sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej. Nie
podmiotów zewnętrznych PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google – Zbieranie anonimowych statystyk. Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/. Nie

 

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

 

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Przekierowanie na inne strony

 

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika Strony na strony internetowe innych podmiotów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka ich nie obejmuje, a właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

 

Dane osobowe

 

1. Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marysińskiej 18, 04 – 617 Warszawa, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych przez adres poczty elektronicznej biuro@haxel.pl lub stronę www.haxel.pl, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów, w tym osób fizycznych działających za Klientów, korzystających z usług Administratora lub przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie.

2. Cele przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w celu: a) niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; b) badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; c) oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego Haxel Events & Incentive Sp. z o.o., będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; d) przekazywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w ramach marketingu bezpośredniego usług Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. na podstawie uprzedniej zgody – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

3. Prawo sprzeciwu. Osoba, której dane są przetwarzane w celach określonych w pkt 2 lit. b i c) powyżej ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, co będzie skutkowało wstrzymaniem przetwarzania w tych celach.

4. Pozostałe uprawnienia. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane są przetwarzane w celu określonym w pkt 2 lit. d ) powyżej ma prawo, w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

5. Okres przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres wyznaczony przepisami prawa dotyczącymi ustalania, dochodzenia, ewidencjonowania, obrony w zakresie roszczeń cywilnych lub obowiązków publiczno-prawnych, określonych przez przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.

6. Odbiorcy danych. Dane osobowe będą przekazywane do odbiorców będących zaufanymi partnerami Administratora, którzy działają na rzecz Administratora w celu wykonania usług dla Klientów, takich jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub komunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane, podwykonawcy usług turystycznych, a także do innych odbiorców, jeśli takie przekazanie wynika z przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych z jakich korzysta Administrator. Przetwarzane dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, stanowiska osób kontaktowych, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, służbowe dane kontaktowe a także dane niezbędne do organizacji wyjazdu. W celu wykonania świadczeń umownych przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest czynnością dobrowolną, która umożliwia Administratorowi podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także przygotowanie ofert na inne usługi Administratora.

 

Odpowiedzialność

 

Haxel Events & Incentive Spółką z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony, a wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niej, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.

 

Prawa autorskie i ochrona

 

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych a także znak towarowy Haxel, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Strony lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Odwiedzający Stronę obowiązani są przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

 

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności i Cookies

 

Wszelkie uwagi dotyczące Polityka Prywatności i Cookies należy przesyłać na adres biuro@haxel.pl

 

Ostatnia aktualizacja – 25.05.2018 r.