logo loader
top banner banner

CAREER WITHOUT FRONTIER

To szkolenia, mentoringi i usługi doradcze służące poprawie komunikacji w zespołach i między partnerami biznesowymi, którzy reprezentują różne kultury, style myślenia czy pokolenia.

Efektywna komunikacja, zrozumienie i szacunek w relacjach międzyludzkich to kluczowe czynniki sukcesu firm w globalizującym się, pełnym zmian świecie VUCA.

Katarzyna Szełemej – Pobożniak, wiceprezeska Haxela, jest również certyfikowanym coachem ACC ICF oraz trenerką wrażliwości międzykulturowej w ramach projektu Kariera bez Granic, którego jest twórczynią. Na jej warsztat teoretyczny składa się nie tylko metodologia coachingu, ale również psychologia motywacji, antropologia kulturowa i studia ekonomiczne. Zawsze podkreśla, że najlepszym zasobem w zawodzie wspierania innych ludzi okazały się w jej przypadku zdobyte na drodze życia doświadczenia, w tym w szczególności lata zarządzania zespołem i firmą, setki odbytych podróży zawodowych i prywatnych oraz stała współpraca z ludźmi z całego świata.